Disclaimer

Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige andere manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming. Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.

Dropgigant besteedt veel aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op de website zijn geplaatst. Ondanks dat is het mogelijk dat er eventuele fouten op de website voorkomen. Dropgigant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie afkomstig van de website. Dropgigant behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik haar website te wijzigen zonder derden daarvan op de hoogte te stellen of derden de toegang tot de website te weigeren.